การเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด

   จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตรและมีสนามบินเป็นของตัวเอง ที่ให้บริการสามครั้งต่อวันจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย
   หากท่านต้องการเดินทางโดยรถบัสมีการเชื่อมต่อทุกวันจากผู้ให้บริการหลายรายจากสถานีขนส่งหมอชิต ท่านสามารถเดินทางด้วยรถบัสวีไอพีปรับอากาศที่แสนสบาย ไปจนถึงรถบัส ป.1 และ ป.2 ที่เรียบง่ายตามความต้องการของท่าน การเดินทางนี้ใช้เวลาระหว่าง 7 – 9 ชั่วโมง
   ตัวเลือกที่ถูกที่สุดมักจะเป็นรถไฟ อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีสถานีรถไฟของตนเองในกรณีนี้ท่านจะต้องเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นก่อนแล้วจึงเดินทด้วยรถโดยสารประจำทางซึ่งตัวเลือกของการเดินทางด้วยรถไฟนี้จะใช้เวลาเป็นอย่างมาก

 
 

เยี่ยมชมเรา

151 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหนองไฮ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

+ 66(0) 83.421.1070

สำรองห้องพักได้ที่

p.park.isaan@gmail.com

ติดต่อเรา