ติดต่อเรา

151 ม.6 บ.หนองไฮ ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ประเทศไทย

การเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตรและมีสนามบินเป็นของตัวเอง ที่ให้บริการสามครั้งต่อวันจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย
หากท่านต้องการเดินทางโดยรถบัสมีการเชื่อมต่อทุกวันจากผู้ให้บริการหลายรายจากสถานีขนส่งหมอชิต ท่านสามารถเดินทางด้วยรถบัสวีไอพีปรับอากาศที่แสนสบาย ไปจนถึงรถบัส ป.1 และ ป.2 ที่เรียบง่ายตามความต้องการของท่าน การเดินทางนี้ใช้เวลาระหว่าง 7 – 9 ชั่วโมง
ตัวเลือกที่ถูกที่สุดมักจะเป็นรถไฟ อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีสถานีรถไฟของตนเองในกรณีนี้ท่านจะต้องเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นก่อนแล้วจึงเดินทด้วยรถโดยสารประจำทางซึ่งตัวเลือกของการเดินทางด้วยรถไฟนี้จะใช้เวลาเป็นอย่างมาก